Време за рекреација и разонода


Неописиви пејсажи

Организаирани излети

Одлични услови за рекреација

Калин Хотел и селото Лазарополе е опкружено со венец од букова и дабова шума што овозможува возбудливи дестинации за прошетки во недопрената природа.

Калин Хотел за своите гости, по желба организира излети до соседните прекрасни мијачки села: Гари, Тресонче, Селце и Росоки како и посета на манастирскиот комплекс Св. Јован Бигорски.

За авантуристите Калин Хотел претставува почетна позиција за планинарење, планински велосипедизам, јавање на коњи и трчање со ски во текот на зимскиот период.

Хотелот е незаменлива дестинација за спортските ловџии, поради лоцираноста на с. Лазарополе во националниот парк Маврово.  2007 Калин Хотел, Лазарополе. Email: info@kalinhotel.com.mk, Тел. (046) 846 222