Конференциски капацитети


Катеринг сервис

Конференциски капацитети

Погодната локација, мирното опкружување и оптималните капацитети на Калин Хотел претставуваат идеално место за деловни состаноци, работилници или конференции за околу 40 учесници.

Високите стандарди на аудиовизуелната и комуникациската опрема, нудат одлични можности за секакви деловни потреби и удобност за корпоративно задоволство.


  2007 Калин Хотел, Лазарополе. Email: info@kalinhotel.com.mk, Тел. (046) 846 222